CRM - system för byggbranschen

Wenet är ett modulärt CRM-system för byggbranschen. Med smarta moduler och smidig navigering blir det enkelt att driva och underhålla alla delar i ditt byggprojekt.

Systemutveckling

Uppdraget

När We Construction öppnade dörrarna för sin verksamhet ville de inte bara revolutionera byggbranchen ute på fält, de ville även ändra sättet hur branschen arbetade inne på kontoret. Hur byggprojekten styrdes och hur de hanterades logistiskt.

I stora byggprojekt är det många parter involverade och mycket information delas mellan dessa parter. Risken att information försvann på vägen var överhängande.

Idén för Wenet dök upp, ett program som sköter allt på ett ställe, där alla parter arbetar tillsammans och har tillgång till samma information samtidigt. Ett friktionsfritt samarbete.

Det var här som vi på Caesar kom i kontakt med We Construction. Uppdraget var: Utveckla framtidens CRM för byggbranschen.

I korthet

Vi har byggt ett fullskaligt CRM-system för byggbranschen. En multi-tenancy lösning som är helt modulär.

Lösningen innehåller många olika moduler som effektiviserar arbetsflödet och som användaren kan koppla på utefter behov.

Anbudshantering, dokumenthantering, projekthantering, ÄTA-hantering och Frågor & Svars - listor är bara några av många moduler.

https://getwenet.se/

Arkitekturen
Mycket tid investerades i början av projektet för att sätta en arkitektur som gick att växa i. Alla funktioner och moduler kunde inte utvecklas samtidigt och det visste vi från början. Därför behövdes en infrastruktur som tillät oss att leverera funktioner efterhand som de blev klara, samtidigt som vi kunde fortsätta vidareutveckla.

Utveckling
Wenet byggdes upp i moduler som var enkelt för användaren att koppla på till sitt konto. Varje modul var paketerad för att lösa en rutin eller ett arbetsflöde inom ett byggprojekt.

Tex. så kunde anbudsmodulen hämta in anbud från alla underentreprenörer i ett byggprojekt och jämföra dessa på både kvalité och pris. På så vis kunde man säkra att rätt man var på rätt plats.

Just nu
Idag finns det många moduler och smarta funktioner i Wenet. I takt med att lösningen växt och blivit kraftfullare har också antalet anslutna användare ökat.

Med löpande uppdateringar och nya moduler i utvecklingstadiet fortsätter vi vårt uppdrag till att utveckla framtidens CRM för byggbranschen.

"Jag har haft förmånen att arbeta tillsammans med Caesar i många år, och är verkligen imponerad av deras kompetens.

Det som skiljer Caesar från andra företag inom branschen är deras effektivitet och specialkompetens, både inom utveckling och projektstyrning. Vi har arbetat tillsammans i många komplexa projekt och de levererar alltid med hög precision och professionalism."


John Ingelf - Ägare We Construction

Kontaktperson

Fredrik Ehrstedt

Fredrik Ehrstedt
+46 (0)73-214 72 15
fredrik.ehrstedt@caesardev.se

Fler projekt


Beddinge Resort

Vi har tagit fram logotyp, design och utvecklat bokningssystem till Beddinge Resort.

BRANDING-VYN

Strategi som når höga höjder

Vi har arbetat om vyns varumärke och digitala strategi. Många moment som resulterat i bland annat ny webb, design, ny tonalitet och ett nytt visuellt yttre.