Caesar Development - i Malmö

Företag anlitar Caesar Development för att
attrahera, behålla och kommunicera med deras målgrupper.

Vi på CAESAR är säkra på att vi kan få
din verksamhet att prestera bättre.

Det kan vara svårt att tränga igenom informationsbruset och sprida sitt budskap. Därför gäller det att använda rätt kanaler på rätt sätt för att aktivera målgruppen. Vi vet att alla företag har något som är extra tilltalande och vårt jobb är att identifiera, förfina, och få fler att upptäcka dessa kvaliteter.

Att skapa ett framgångsrikt varumärke handlar om att bli vald framför konkurrenterna. Ett effektivt varumärkesarbete ger fördelar såväl internt som externt. De externa fördelarna består av ökad efterfrågan, långsiktig lönsamhet samt en konkurrenskraftig och tydlig position på marknaden.

Till de interna fördelarna av ett framgångsrikt varumärkesarbete räknas bl.a en attraktiv arbetsplats som lockar till sig de främsta medarbetarna, samt att man på ett tydligt sätt återspeglar företagets värderingar. Detta stärker möjligheterna för de anställda att förmedla det budskap man vill sprida. I korthet handlar det om att skapa kanaler som fungerar affärsstödjande för verksamheten i alla led.

För att vara mer konkret så innefattar våra uppdrag både tryckta och digitala produkter. Uppdragens art varierar beroende på bransch, målgrupp och mål. Till de vanligast förekommande uppdragen hör grafisk produktion, webbplatser, varumärkesstrategier och branding. I samarbete med kunder händer det att delar av vårt uppdrag innefattar affärs- och verksamhetsutveckling, som t.ex att utveckla marknadsundersökningsprogram, utvärderingsverktyg eller tidrapporteringssystem.

Ligger era styrkor där ni tror?
Kommunicerar ni det effektivt?

Låt oss ta reda på det!

Uppdrag

Business Region Skåne

Komplementerande kanaler på uppdrag
av Business Region Skåne

På uppdrag av Business Region Skåne har vi tagit fram ett nätverk av bloggar för Business Region Skåne och dess dotterbolag. Dotterbolagen, och andra aktörer kopplade till Skane.com, använder bloggarna som kommunikationskanal för sina respektive målgrupper.

För att bloggarna ska vara en effektiv, varumärkes- och affärsstärkande kanal, tog vi fram några designer som uppfattas som att de hör ihop dels med varandra och dels med den övriga Skane.com-familjen.

240c Tidrapportering

Enkel Tidrapportering

240c är ett tidrapporteringssystem utvecklat av Caesar Development med fokus på användarvänlighet och flexibilitet. Tack vare användarvänligheten tar det inte många sekunder att enkelt rapportera in tid.

240c sparar dig tid och gör att du slipper onödigt pappersarbete. Flexibiliteten gör att systemet går att anpassa till många olika branscher och användningsområden. Tjänsten är tillgänglig överallt via en smartphone eller dator.

Business Region Skåne

Exmo får en ny kostym

Exmo behövde hjälp med att förmedla sina styrkor och expertis inom automatiserad volymproduktion. Vi tog fram en helt ny logotyp med tillhörande grafisk profil samt en digital marknadsföringsstrategi.

Resultatet blev en modern responsiv design i företagets nya färgtema. En tydlig överblick av Exmos primära tjänster på förstasidan med enkel navigering för vidare information. Textmaterialet bearbetades ner till endast det viktigaste för att generera ett tydligt flöde utan stora textblock.