Sydsveriges vassaste fönsterputsare

Enkelt att boka för kunder, enkelt att hantera för kundservice. Det bästa av två världar! Vi har hjälpt Ultraputs med stategi, design och utveckling av deras nya hemsida.

Strategi - Design - Utveckling

Uppdraget

Ultraputs hade varit utan hemsida under en lång period men vetat länge att webben kunde vara en värdefull kanal för kundbearbetning.

När vi blev kontaktade började vi djupdyka mer in i deras verksamhet och insåg att vi kunde hjälpa till med fler saker än "bara" en ny webb. Där fanns möjligheter att effektivisera hela arbetsflödet från förfrågan till bokning.

En ökad tillgänglighet för kunderna och en effektivare orderhantering för kundservice, paketerat i en modern och tillmötesgående design med precis programmering - det var ungefär så vi satte upp målbilden innan vi började.

I korthet

Vi har arbetat med strategi, design och utveckling för Ultraputs och deras nya webb.

Vi har byggt om bokningsflödet och effektiviserat orderhanteringen med API-koppling mot deras CRM.

Resultatet har blivit en modern och snygg hemsida med bokningsmöjligheter direkt på sidan.

https://ultraputs.se

 

Strategi och bokningsmodul

Under strategiarbetet upptäckte vi att bokningsförfarandet, överlag inom branschen, var väldigt komplext. För att kunna genomföra en bokning behövdes många formulär med mycket information fyllas i. Detta ville vi ändra på.

Vi hjälpte Ultraputs omstrukturera prissättningen och på så vis få ner antal olika parametrar som behövdes för att få ut ett ungefärligt pris på uppdraget. På detta tog vi fram en specialanpassad bokningsmodul som automatiserade flödet från kundens bokning till intern hantering.

Design och hemsida

Vi arbetade fram en ny, fräsch och modern design som avspeglade Ultraputs professionalitet men samtidigt behöll deras personlighet.

I förstudien hade det visat sig att bokningsförfarande skilde sig väldigt mycket mellan privat -och företagskunder och de olika målgrupperna önskade olika typer av information för att vilja ta nästa steg. Lösningen blev två olika målgruppsidor med snabb CTA tidigt på förstasidan.

Allt paketerades i Statamic CMS för enkel hantering av innehåll och material.


Resultatet


Nu har Ultraputs en modern hemsida som verkligen representerar deras verksamhet på bästa sätt. Den nya bokningsmodulen har resulterat i ökad effektivitet internt och en förbättrad kundupplevelse vid bokning. Allt paketerat i en säker och stabil lösning.

Kontaktperson

Fredrik Ehrstedt

Fredrik Ehrstedt
+46 (0)73-214 72 15
fredrik.ehrstedt@caesardev.se

Fler projekt


Wenet - CRM för byggbranschen

Vi har byggt ett fullskaligt CRM-system för byggbranschen. En multi-tenancy lösning som är helt modulär. Lösningen innehåller många olika moduler som effektiviserar arbetsflödet och som användaren kan koppla på utefter behov.

Beddinge Resort

Vi har tagit fram logotyp, design och utvecklat bokningssystem till Beddinge Resort.