NY LAGSTIFTNING

Nya direktiv för tillgänglighet på webben

Om ca 1 år (den 28 juni 2025) så träder nya direktiv i kraft som syftar till att förbättra tillgängligheten på webben. Detta påverkar många företag och organisationer som antingen har en hemsida eller annan digital tjänst som är öppet tillgänglig på webben. Men vad innebär det egentligen och vad behöver man göra för att följa direktiven?

I denna artikel förklarar vi lite mer och sammanfattar det viktigaste kring de nya reglerna.


För vem?
Direktiven är framtagna för att skapa en ökad digital inkludering på webben. De syftar framför allt till att personer med någon form av funktionsnedsättning ska få en likvärdig tillgång till digital information och digitala tjänster som andra har. Det inkluderar personer med t.ex. syn- och hörselnedsättningar, motoriska svårigheter, kognitiva begränsningar eller andra funktionsnedsättningar.


Vem måste följa reglerna?
Direktivet omfattar bl.a. offentliga myndigheter, stora privata företag, finansiella institutioner, e-handelsplattformar och företag inom media och transport, vilka alla måste säkerställa att deras webbplatser och mobila applikationer är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.


Vad måste man som företag göra?
Företag kommer behöva se över sin hemsida och säkerställa att den är tillgänglig och läsbar för alla. Många av anpassningarna handlar om att göra sidan optimerad för att läsas med en skärmläsare. En skärmläsare läser av både text, bild och video på webbplatsen och berättar för användaren vad den ser.

Vi har sammanställt några delar i direktiven här under. Hela listan finns här: https://www.digg.se/webbriktlinjer1. Förbättrade textalternativ och bildbeskrivningar
Bilder och grafiska element på webbplatser som förmedlar information måste ha beskrivande alt-texter. Personer som använder skärmläsare får Alt-texten uppläst för sig och kan på så vis ta till sig informationen. En bilhandlare skulle t.ex kunna använda följande text för att beskriva en produktbild: "En röd sportbil med öppet tak kör längs en solig kustväg med havet i bakgrunden."

2. Tydligare struktur och navigering
Webbplatser måste ha en tydlig struktur med korrekt användning av rubriker och listor, vilket underlättar navigering både för användare och skärmläsare.

3. Anpassningsbarhet
Webbplatser måste kunna anpassas efter användarnas individuella behov. Detta inkluderar möjligheter att ändra textstorlek, kontrast och att använda tangentbordet för navigering. Tex ska hemsidan gå att ”tabba” sig igenom utan onödiga stopp på vägen.

4. Video, bild och ljud
Alla videor och ljudinspelningar måste ha undertexter och/eller transkriptioner för att vara tillgängliga för personer med hörselnedsättningar. Längre videor bör också ha ljudbeskrivningar för att hjälpa personer med synnedsättningar att förstå innehållet.

5. Formulär och interaktiva element
Formulär måste vara utformade så att de kan fyllas i och användas med hjälp av skärmläsare. Detta innebär bland annat korrekt märkning av fält och knappar.

Sammanfattning
De nya direktiven kommer påverka alla som syns på internet och det kommer krävas en del anpassningar för de flesta. Många av ändringarna kommer förutom att göra hemsidan mer tillgänglighetsanpassad även förbättra SEO kraften. Google:s sökalgoritmer gillar nämligen också att man gör detta, vilket är en extra bonus.

Vill du se vilken tillgänglighets-nivå din hemsida ligger på kan du göra det gratis här: https://wave.webaim.org/

Kontaktperson

Ola Ebesson

Ola Ebbesson
+46 (0)70-278 80 39
ola.ebbesson@caesardev.se

Fler inlägg från bloggen

JUBILEUM

10 års jubileum på Caesar

Nu har vi landat igen efter vår 10 års jubileumsfest och vi vill passa på att tacka alla som var med och firade med oss!

LANSERING

Vi lanserar webbsida och bokningsplattform för Beddinge Resort!

Plattformen fungerar som en bro mellan de boendes uthyrning och besökarnas bokning. Man skulle kunna säga en hybrid mellan Airbnb och traditionella hotell.